Test na prokalcitonin

  • Procalcitonin Test

    Test na prokalcitonin

    NAMJENA UPORABA Test StrongStep® Procalcitonin je hiter imunsko-kromatografski test za polkvantitativno odkrivanje procalcitonina v človeškem serumu ali plazmi. Uporablja se za diagnosticiranje in nadzor zdravljenja hudih bakterijskih okužb in sepse. UVOD Prokalcitonin (PCT) je majhen protein, ki vsebuje 116 aminokislinskih ostankov z molekulsko maso približno 13 kDa, kar so prvi opisali Moullec in sod. leta 1984. PCT se običajno proizvaja v C-cel ...