• SARS-CoV-2 Antigen kit1
  • SARS-CoV-2 Antigen kit
  • SARS-CoV-2 IgGIgM Rapid Test
You can check the list on the UK Department of Health website : https://www.gov.uk/.../medical-devices-regulations-2002... If you need to purchase our products, you can contact us at any time!

Naši izdelki so se uvrstili na britanski seznam izvzetih diagnostičnih naprav za koronavirus invitro!

Seznam lahko preverite na spletni strani Ministrstva za zdravje Združenega kraljestva: https://www.gov.uk/.../medical-devices-regulations-2002... Če želite kupiti naše izdelke, nas lahko kontaktirate na kadarkoli!
SARS-CoV-2 has now evolved several mutations with serious consequences,some like B.1.1.7,B.1.351,B.1.2,B.1.1.28,B.1.617,Including the omicron mutant strain(B1.1.529) reported in recent days. As an IVD reagent manufacturer, we always pay attention to the development of relevant events, check the changes of relevant amino acids and evaluate the possible impact of mutations on reagents.

Poročilo o testiranju in analiza in Silico za hitri test StrongStep® SARS-CoV-2 antigena na različnih različicah SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 je zdaj razvil več mutacij z resnimi posledicami, nekatere, kot so B.1.1.7, B.1.351, B.1.2, B.1.1.28, B.1.617, vključno z mutantnim sevom omicron (B1.1.529) poročali v zadnjih dneh.Kot proizvajalec IVD reagentov smo vedno pozorni na razvoj relevantnih dogodkov, preverjamo spremembe relevantnih aminokislin in ocenjujemo morebiten vpliv mutacij na reagente.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Enter the EU common list of hygiene and food safety, which is one of the few manufacturers that has 100% sensitivity when the CT value is less than 25%.

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Hitri test Vstopite na skupni seznam EU za higieno in varnost hrane

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Vstopite na skupni seznam EU za higieno in varnost hrane, ki je eden redkih proizvajalcev, ki ima 100 % občutljivost, ko je vrednost CT manjša od 25 %.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ncluded in the FIND evaluation list. The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), is an organization that specializes in evaluating the performance of kits in strategic cooperation with WHO.

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test je vključen na ocenjevalni seznam FIND

Hitri test protigena StrongStep® SARS-CoV-2 je vključen na ocenjevalni seznam FIND.Fundacija za inovativno novo diagnostiko (FIND) je organizacija, ki je specializirana za ocenjevanje učinkovitosti kompletov v strateškem sodelovanju s SZO.
Sequence alignment analysis showed that the mutation site of the SARS-CoV-2 variant observed in the in the United Kingdom , South Africa and India are all not in the design region of the primer and probe at present. StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (detection for three genes) can cover and detect mutant strains ( shown in the following table) without affecting the performance at present. Because there is no change in the region of the detection sequence.

Izjava o variantnih virusih

Analiza poravnave zaporedja je pokazala, da mesto mutacije variante SARS-CoV-2, opaženo v Združenem kraljestvu, Južni Afriki in Indiji, trenutno ni v načrtovalnem območju primera in sonde.StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (detekcija za tri gene) lahko pokrije in zazna mutantne seve (prikazano v naslednji tabeli), ne da bi to vplivalo na trenutno delovanje.Ker ni sprememb v območju zaporedja zaznavanja.
We have received many certificate or EUA from different countries, such as United Kingdom, Singapore, Brazil, South Africa, Malaysia,Indonesia,Philippine, Argentine, Guatemala and so on. Also, we have send our products to many institue for evaluation, below are the summary of some data. Please contact us via guangming@limingbio.com if you need full artical of following report.

Povzetek poročila o oceni hitrega testa StrongStep® SARS-CoV-2 iz različnih inštitutov

We have received many certificate or EUA from different countries, such as United Kingdom, Singapore, Brazil, South Africa, Malaysia,Indonesia,Philippine, Argentine, Guatemala and so on. Also, we have send our products to many institue for evaluation, below are the summary of some data. Please contact us via guangming@limingbio.com if you need full artical of following report.
Recently, the StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test produced by Nanjing Liming Bio-products Co. Ltd has successfully obtained the Thailand FDA certificate (registration number T 6400429,T 6400430,T 6400431,T 6400432 ), and now has been approved to enter the Thailand market.

Tajska FDA COVID 19 ATK 2021 T6400429

Pred kratkim je StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test, ki ga proizvaja Nanjing Liming Bio-products Co. Ltd, uspešno pridobil certifikat tajske FDA (registrska številka T 6400429, T 6400430, T 6400431, T 6400432) in je zdaj odobren za vstop na trg Tajske.
Recently, Nanjing LimingBio‘s Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen detection reagent

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test je pridobil preverjanje delovanja Paul-Ehrlich-Instituta (PEI) v Nemčiji!

Nedavno je reagent za odkrivanje antigena novega koronavirusa (SARS-CoV-2) Nanjing LimingBio "StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test" pridobil preverjanje učinkovitosti Paul-Ehrlich-Instituta (PEI*) v Nemčiji, ta izdelek je bil certificirano s strani nemške zvezne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (BfArM).LimingBio je postal eden redkih proizvajalcev na Kitajskem, ki je v Nemčiji pridobil dvojni certifikat BfArM+PEI.Hitri test antigena Liming Bio je prestal avtoritativno potrdilo Ministrstva za zdravje mnogih držav, kar v celoti dokazuje odlično delovanje kompleta.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is a rapid immunochromatographic assay for the detection of COVID-19 antigen to SARS-CoV-2 virus in human Throat/Nasopharyngeal swab.

Hitri test antigena SARS-CoV-2

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test je hiter imunokromatografski test za odkrivanje antigena COVID-19 proti virusu SARS-CoV-2 v brisu žrela/nazofarinksa pri človeku.
This highly sensitive, ready-to-use PCR kit is available in lyophilized format (freeze-drying process) for long-term storage. The kit can be transported and stored at room temperature and is stable for one year.

Multipleksni komplet za PCR v realnem času za nov Coronavirus (SARS-CoV-2).

Ta zelo občutljiv komplet za PCR, pripravljen za uporabo, je na voljo v liofilizirani obliki (postopek sušenja z zamrzovanjem) za dolgotrajno shranjevanje.Komplet je mogoče prevažati in hraniti pri sobni temperaturi in je stabilen eno leto.

NAŠI NAJNOVJI IZDELKI

O NAS

Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd., ustanovljeno leta 2001, je naše podjetje specializirano za razvoj, proizvodnjo in trženje hitrih testov za nalezljive bolezni, zlasti spolno prenosljive bolezni.Poleg ISO13485 so skoraj vsi naši izdelki označeni s CE in odobreni s CFDA.Naši izdelki so pokazali podobno učinkovitost v primerjavi z drugimi metodami (vključno s PCR ali kulturo), ki so zamudne in drage.Z našimi hitrimi testi lahko bolniki ali zdravstveni delavci prihranijo veliko časa za čakanje, ker potrebuje le 10 minut.

NAROČI SE